Historia

Olofströms Djurskyddsförening

Olofströms Djurskyddsförening är en gammal förening med en modern anda och verksamhet. Föreningen bildades redan 1898, initiativstagare var två damer,nämligen fröken Florell och doktorinnan Selling i Jämshög. Det var många djurskyddsföreningar som bildades runt om i landet vid slutet av 1800- och början 1900 talet. Det sägs att det var hästarna som utgjorde orsaken till djurskyddsföreningarnas tillkomst. Hästarna syntes ju och hur de fick fara illa, stå uppbundna utanför gästgiverierna i rusk och kyla under flera timmar medan ägaren,” kusken” satt inne och tillgodogjorde sig både mat och dryck. När det så var dags för hemfärd var det under hugg och slag för hästen. Djurskyddsföreningarna fick en ganska stor befogenhet i samhället, de bevakade att djurskyddet låg inom de gränser som då var gällande. Kommunerna var ju stora och det var ju ute på landsbygden de flesta djuren fanns. Därför försökte varje förening skaffa ombud ” medlemmar ” i varje by. Detta kunde vara svårt att få någon som var villig att ta uppdraget, att  bevaka djurskyddet och om vanskötsel förelåg rapportera om detta, då oftast byarnas befolkning var släkt med varandra. Dessa djurskyddsföreningar har dock haft en oerhörd betydelse för djurskyddet under åtskilliga årtionden tills det under senare år har ålagts myndigheter. Först under Miljöförbundet och nu under Jordbruksverket. Det kan synas att djurskyddsföreningarna inte har någon uppgift i vårt moderna samhälle, eftersom allt läggs på statliga myndigheter, men så är givetvis inte fallet, djurskyddsföreningarna är en viktig del i djurskyddet.
Vad har då Olofströms djurskyddsförening gjort för att anpassa sig till det moderna samhällt. Vi har lagt tyngdpunkten att se till att våra husdjur har det bra i sina hem och i de fall då hem saknas, försöker vi  att se till att de får ett nytt och bra hem. Vi är även behjälpliga att om möjligt infånga dessa katter som saknar ett hem, där vi ombesörjer sterilisering och omhändertagande under en kortare tid i vårt smådjurshem och försöker placera dessa i ett nytt hem. 
Nästa stora uppgift  vi har i föreningen är att ta hand om husdjur och vårda dem under tiden då ägaren inte själva kan ta hand om sitt husdjur på grund av sjukhusvistelse, semester eller på korttidsboende. Se länken Hem.
 Att våra älskade husdjur efter sitt liv som våra bästa vänner, får en värdig plats att vila på och dit vi kan gå att minnas alla de underbara dagar och år vi har haft tillsammans. Se vidare länken  Djurvilan.
Skulle du vilja bli en med oss? Hjälpa till att värna om- och vara en viktig kugge i vår verksamhet för djurens bästa. Då är du välkommen som medlem i Olofströms DjurskyddsFörening.

 Ordföranden