Här är vi som är med i styrelsen

 

Ordförande

Lisa Gällentoft

Kassör

Mona Hansson
rusagarden@hotmail.se

Sekreterare

Ingrid Gustafsson

Gunilla Johansson
Ledamot
 

Ann-Christin Kjällbring
Ledamot

Ledamot
Vice Ordförande

Kim Lundqvist

Suppleant

Per-Erik Gällentoft

Suppleant

Göran Eriksson

Suppleant

Siv Lindström