Här är vi som är med i styrelsen

 

Ordförande

Lisa Gällentoft

Kassör

Mona Hansson
rusagarden@hotmail.se

Sekreterare

Ingrid Gustafsson

Vice Ordförande

Gunilla Johansson

 

Ledamot

Ann-christin  Källbring

 

Ledamot

Kim Lundqvist
 

Ledamot

Siv Lindström

Suppleant

Per-Erik Gällentoft

Suppleant

Bo-Christer Johansson

Suppleant

Jonny Hansson